İade ve İptal Şartları

 

 1. GENEL

1.1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırsınız.

1.2. ALICI’lar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

1.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI’lar tarafından ödenecektir. SATICI kampanya vb. uygulamalarla kargo ücretini ödeme düzenlemesi yapabilir.

1.4. Satın alınan her bir ürün, (30) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI’lar sözleşmeyi sona erdirebilir.

1.5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

1.6. Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrendiğinden itibaren (3) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildirmek zorundadır. 2-10 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

 1. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 1. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü (3) gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 1. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi hâlinde ALICI’nın nakit olarak yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.  ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

 1. CAYMA HAKKI

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı/Unvanı : Uğur İstanbul Havlu Sanayi A.Ş.

Adres :Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi İstova Sitesi A Blok No:7D Kağıthane/İstanbul

Telefon : +90(850) 372 72 20

E-posta : info@istanbultowel.com

 1. CAYMA HAKKININ SÜRESİ

8.1. ALICI’nın satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu (14) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

8.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir.

8.3. Cayma hakkının kullanılması için (14) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANIMI

9.1. Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası/iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

9.2. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. İADE KOŞULLARI

10.1. SATICI tarafından, cayma bildiriminin, ilgili belgelerin ve ürünün/ürünlerin kendisine ulaştıktan sonra iade şartlarına uygunluğu kontrol edilir.  SATICI, ürün iade şartlarına uygunsa en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Ürün iade şartlarına uygun değilse ALICI’nın adresine geri gönderilir.

10.2. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

10.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi hâlinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Ürünün/ürünlerin kullanılmamış, ambalajının bozulmamış ve tekrar satışını engelleyecek unsurların bulunmaması gerekmektedir.                                                                                                                         

 1. TEMERRÜT HÂLİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi hâlinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.